Eğitim Kurumlarında Alınabilecek 7 Güvenlik Önlemi

Güvenlik önlemleri ve güvenlik tehditleri ile ilgili çözümler üretilirken, öncelikle kalabalık insan gruplarının bir arada bulundukları bölgeler göz önüne alınır ve bu bölgelerde meydana gelebilecek güvenlik sorunları değerlendirilir. Çünkü kalabalık ortamlarda dikkat dağıtıcı ve değişken unsurlar fazla olmakta ve bu ortamlarda meydana gelebilecek tehdit sebepleri çok beklenmedik veya çok göze çarpar nitelikte olmayabilir. Kalabalık insan […]